Spring naar inhoud

De Chinese horoscoop is een Oosterse methode

Ook bij de Chinese horoscoop gebruikt men de Chinese kalender samen met de zon en yin en yang. Wanneer men het over een horoscoop heeft wordt er vaak een astrologische kaart bedoeld die de posities van de planeten, zon en maan laat zien op het exacte moment van een gebeurtenis uit het verleden, heden of de toekomst. Vaak denken mensen hierbij aan de geboorte van een persoon, maar er zijn vele verschillende horoscopen. De term horoscoop vindt zijn oorsprong in het Grieks, waaruit de woorden hora (tijd) en scopos (observator) zijn genomen. De horoscoop wordt ingezet om haar verklarende en voorspellende krachten met betrekking tot gebeurtenissen uit het verleden, heden of de toekomst. In de astrologie vormt dit het fundament van de horoscooptradities.

Methode van de horoscoop

Over het algemeen wordt met een Chinese horoscoop verwezen naar de interpretatie van een astrologie over een bepaalde gebeurtenis. Een astroloog vormt deze interpretatie op basis van sterrenbeelden of de positie van de zon tijdens bijvoorbeeld de geboorte van een kind. In de Chinese astrologie is de datum van een gebeurtenis van cruciaal belang. In kranten en tijdschriften staat tegenwoordig heel vaak een horoscoop, maar deze is niet altijd even professioneel tot stand gekomen. Het dient meer als entertainment dan dat er gebruik is gemaakt van astrologische principes die naar de zon of andere aspecten van het zonnestelsel kijken.

Is het een wetenschap?

Dit wil niet zeggen dat de astrologie een op en top wetenschappelijke discipline is. Er is nooit aangetoond dat horoscopen een basis in de wetenschap hebben en het is algemeen bekend dat de astrologische methodes slechts pseudowetenschappelijk zijn. Onder wetenschappers is er geen verband bekend tussen individuele mensen en de stand van de zon en sterren ten tijde van hun geboorte. Volgens de wetenschappelijke methode uitgevoerde onderzoeken hebben niets kunnen aantonen dat het pure toeval ontstijgt. Verder hebben onderzoeken op het gebied van psychologie aangetoond dat persoonsbeschrijvingen dusdanig kunnen worden geformuleerd dat het op vele mensen tegelijk kan slaan.

zon en maan

De westerse traditie

Astrologen die de westerse traditie hanteren zullen een horoscoop maken door ten eerste de precieze tijd en plaats van geboorte vast te stellen van de persoon in kwestie, of de exacte tijd en plaats van een gebeurtenis. Vervolgens wordt de lokale tijd omgerekend naar de universele tijd die op dat moment van toepassing was. Daarna is het de taak van de astroloog om dit te converteren naar de lokale sterrentijd ten tijde van de geboorte of gebeurtenis, zodat vervolgens het ascendant en de midhemel kunnen worden berekend.

Chinese horoscoop

De Chinese horoscoop, dus de Chinese astrologie is gebaseerd op de traditionele astrologie en kalenders. De ontwikkeling van de Chinese astrologie is verbonden met die van de astronomie, dat in opbloei kwam ten tijde van de Han Dynastie tussen de tweede eeuw voor Christus en de tweede eeuw na Christus. Verschillen met de westerse astrologie zijn onder andere dat er gebruik wordt gemaakt van de principes van yin en yang en de Chinese kalender (kalender van de maan en zon).

Tarot en kaarttrekken

Kaarttrekken met behulp van tarot is ook een populaire methode om voorspellingen over de toekomst te maken. Het kaarttrekken onthult een stel kaarten, welke vervolgens worden geïnterpreteerd en tot een toekomstvoorspelling worden gevormd.