Spring naar inhoud

Wat is een horoscoop?

Een horoscoop is een voorstelling van de hemel vanuit de astrologie, die plaatsvindt vanuit een bepaalde plaats op onze planeet op een specifiek moment. Het begrip horoscoop valt te herleiden tot het oude Griekenland, waar de woorden horoskopos en horoskopoi reeds werden gebruikt, wat respectievelijk ''kijken naar de uren'' en ''schrijver van het uur'' betekent.

Verleden, toekomst en heden

De astrologische leer dicteert dat er een verband te bemerken valt tussen de stand van de zon, maan en planeten en dingen die op aarde gebeuren. Het is in feite mogelijk om voor iedere gebeurtenis op aarde een horoscoop te maken, of deze gebeurtenis nou in het verleden of de toekomst ligt. Het is dus niet zo, zoals vaak wordt gedacht, dat deze gebeurtenis altijd te maken hoeft te hebben met een menselijke geboorte. Hierbij wordt er gesproken van een geboortehoroscoop.

Verschillende soorten horoscopen

Naast geboortehoroscopen zijn er nog vele andere soorten horoscopen. Denk hierbij aan uurhoroscopen, gebruikt om de uitkomst van gebeurtenissen te voorspellen, electiehoroscopen, die worden gebruikt om een beslissing te maken over lastige kwesties, mundaanhoroscopen om voorspellingen te doen over gebeurtenissen op mundaan niveau (denk hierbij aan aardbevingen, beurzen enzovoorts) en solaarhoroscopen om tendensen op jaarniveau te kunnen voorspellen.

Astrologen

De horoscoop duidt de stand van de planeten, maan en zon op een specifiek moment en op een specifieke plaats. Deze standen worden geordend met behulp van zogeheten huizen. Deze huizen worden gerekend vanaf de ascendant en zijn in feite een afspiegeling van de twaalf tekens die op aarde bestaan. Een astroloog verzamelt al deze informatie en maakt op basis hiervan een interpretatie van gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden of hebben gevonden, dus zowel gebeurtenissen uit het heden en de toekomst als het verleden. Natuurlijkerwijs wordt er daarbij door de astrologen aangenomen dat er een verband bestaat tussen de stand van de hemellichamen en de gebeurtenissen die zich op aarde voltrekken.

horoscoop

Berekenen van een horoscoop

Astrologische voorspellingen worden gemaakt door een horoscoop te trekken voor gebeurtenissen die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. Dit is mogelijk doordat de loop van de planeten, zon en maan al vastliggen en niet zullen veranderen. Vroeger kostte dit veel tijd en was het zeer arbeidsintensief op precies uit te rekenen op welk moment de planeten op welke plaats zouden staan. Sinds de komst van computers is dit echter een veel sneller proces geworden, waardoor de astroloog meer tijd kan steken in het interpreteren van de horoscoop.
Nauwkeurigheid van de horoscoop

Interpretaties van de horoscoop kunnen ook door de computer worden gedaan, maar dit levert zelden een duidelijk resultaat op. De komst van computers heeft dus niet per se bijgedragen aan een toenemende nauwkeurigheid van astrologische voorspellingen, maar het heeft astrologen wel veel meer tijd gegeven voor interpretaties, wat de kwaliteit van de analyses ten goede is gekomen.