Spring naar inhoud

Een maandhoroscoop, wat houdt dat in?

De horoscoop zoals een maandhoroscoop wordt vaak gebruikt, maar wat betekent het precies? Een maandhoroscoop is niet hetzelfde als een jaarhoroscoop, niettegenstaande de principes goed op elkaar trekken. Het komt neer op een reflectie van de hemel zoals gebruikt in de astrologie, welke gebeurt vanuit een specifieke plaats op aarde op een vaststaand moment. De term horoscoop komt uit het Grieks. In het Grieks betekent horoskopos ''kijken naar de uren'' en horoskopoi ''schrijver van het uur''.

Van vroeger tot nu

De horoscoop draait om een connectie tussen aardse gebeurtenissen en de stand van de planeten, zon en maan. Op deze manier kan je voor iedere gebeurtenis op aarde een horoscoop samenstellen, ongeacht of dit een gebeurtenis uit het verleden, heden of toekomst is. Mensen denken vaak dat een horoscoop enkel te maken heeft met de geboorte van een mens, maar dit is geenszins het geval. Wanneer dit wel zo is noem je dit een geboortehoroscoop.

Categorieën horoscopen

Natuurlijkerwijs betekent dit dat er buiten geboortehoroscopen nog vele andere soorten horoscopen zijn. Voorbeelden hiervan zijn uurhoroscopen, electiehoroscopen, mundaanhoroscopen en solaarhoroscopen Uurhoroscopen dienen om de toekomst te voorspellen, welke gebeurtenissen zullen er gaan plaatsvinden? Sta je op een kruispunt in je leven en weet je niet welk pad je moet kiezen? Dan biedt de electiehoroscoop een uitkomst, deze wordt gebruikt voor lastige keuzes. Mundaanhoroscopen worden gebruikt voorspellingen te maken over zaken als aardbevingen en beurskoersen. Tot slot de solaarhoroscopen, die worden gebruikt om trends op jaarniveau te voorspellen.

maandhoroscoop

Rol van de astroloog

Een horoscoop geeft aan waar de planeten, zon en maan zich bevinden op een aangegeven moment en plaats. Deze standen worden overzichtelijk gemaakt door middel van wat men in de astrologie huizen noemt. Deze zogenoemde huizen worden vanaf de ascendant gerekend en representeren als het ware de twaalf aardse tekens. Astrologen maken gebruik van een verzameling van al deze informatie en doen op basis hiervan een analyse. Uit deze analyse komt een interpretatie van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden of nog plaats gaan vinden. Het gaat hierbij dus om dingen die zowel in het verleden als in het heden en de toekomst hebben plaatsgevonden of plaats gaan vinden. De astrologen gaan er hierbij vanuit dat er een onmiskenbaar verband bestaat tussen de stand van de hemellichamen en de aardse gebeurtenissen.

Hoe te berekenen

Een astrologische voorspelling draait om het creëren van een horoscoop voor toekomstige gebeurtenissen. De loop van de zon, maan en planeten is immers een vaststaand en onveranderbaar feit, waardoor aan de hand van deze informatie de horoscoop kan worden opgesteld. Dankzij moderne computertechnieken kan deze berekening veel sneller plaatsvinden dan in het verleden, toen astrologen nog alles handmatig moest berekenen. Dit kostte veel tijd, tijd die vervolgens niet meer in het interpreteren van de uitkomsten kon worden gestoken. Tegenwoordig hebben astrologen meer tijd voor deze interpretaties, aangezien de computerberekeningen hen veel tijd besparen.

Oude en nieuwe technieken

Het is eventueel ook mogelijk om de computer interpretaties te laten maken van de horoscoop, maar dit is geen betrouwbare techniek. Niet alles is dus verbeterd door de komst van computersystemen, de rol van astrologen in het interpretatieproces is nog steeds cruciaal. Wel hebben de computersystemen ervoor gezorgd dat de astrologen meer tijd kunnen besteden aan hun analyses, wat de kwaliteit ten goede is gekomen.

Tarotkaarten en kaarttrekken

Tarot is tegenwoordig ook erg populair. Toekomstvoorspellingen worden hierbij gedaan door middel van kaarttrekken. Na het stellen van een open vraag kan je door middel van het kaarttrekken communiceren met de tarotkaarten en er een interpretatie uithalen.