Spring naar inhoud

Moderne astrologie

De positie van de astrologie in de huidige tijd is niet meer zo sterk als toen. Waar het door de geschiedenis heen vaak als een essentieel onderdeel van het leven werd gezien, heeft het tegenwoordig vooral een pseudowetenschappelijke functie. Astrologie en astronomie werden eeuwenlang in één adem genoemd. Sinds de opkomst van het rationalisme in de zeventiende eeuw is echter de teloorgang van de astrologie in gang gezet, omdat hun werkwijze niet meer paste bij de moderne wetenschapsbeoefening. Een horoscoop is een persoonlijke ervaring en laat zich niet vangen in wetenschappelijke experimenten.

Het ontstaan van de horoscoop

Geloof het of niet, maar de horoscoop is net zo oud als de mens. Vanaf het begin der mensheid werden sterren en planeten als goden gezien. Als je deze sterren en planeten maar goed genoeg observeerde, zou je tekens, signalen en boodschappen kunnen ontdekken die rechtstreeks van de goden afkomstig waren. In het Oude Egypte kwam dit tot uiting door middel van de piramides, die een niet te onderschatten rol speelde met betrekking tot astrologische en astronomische waarnemingen. Het nauwkeurig bestuderen van bewegingen en standen hebben de basis gevormd voor de astrologie en geleid tot de namen van sterrenbeelden die ons allemaal tegenwoordig zeer bekend zijn, zoals de Grote en Kleine Beer.

weegschaal

Oorsprong

De astrologie uit de westerse traditie vond zijn oorsprong in Mesopotamië, het huidige Irak. Waar astrologie tegenwoordig veelal als een pseudowetenschap wordt beschouwd, werd het destijds gezien als een heilige wetenschap, die gebruikt kon worden om uitspraken toen op uiteenlopende gebieden. Denk hierbij aan filosofie, spiritualiteit, politiek, maatschappij en ga zo maar door.

Bloeiperiode

Na de opkomst van de astrologie kende het een grote bloei in het Oude Griekenland, vlak voor het begin van de jaartelling. In het Oude Griekenland ontstond de eerste bekende school op astrologisch gebied. De wereldberoemde geograaf, wiskundige en astronoom Ptolemeus maakte veelvuldig gebruik van astrologie en legde in zijn werk De Tetrabiblos het fundament voor de moderne astrologie.

De horoscoop zoals wij hem tegenwoordig kennen vond in deze periode haar oorsprong. Hierbij ging het vooral om de geboortehoroscoop om persoonlijke lezingen te geven, zowel voor mensen uit de hogere als de lagere klassen van de bevolking. Alhoewel niet iedereen exact op de hoogte was van het moment waarop hij of zij was geboren, ging men toch vaak naar een astroloog als ze een prangende vraag hadden. Om dit gebrek aan informatie op te lossen, werd de horoscoop getrokken op het moment dat de vraag was gesteld, in plaats van rekening te houden met het geboortemoment van de vraagsteller. Hierbij werd geredeneerd dat een vraag enkel kon worden gesteld als het antwoord al aanwezig was in de kosmos.

Astrologie was in deze periode zo populair dat de Romein Juvenalis in het jaar 100 een veelzeggende uitspraak deed, die een goede samenvatting geeft van hoe astrologie in deze periode werd beleefd en hoeveel invloed het had op het dagelijkse leven van veel mensen: ''Er zijn mensen die niet in het publiek willen verschijnen, noch willen eten, noch willen baden zonder de efemeris (astrologisch tabellenboek) te hebben geraadpleegd''